40% Complete 40%

Overzicht

Lanceren en landen

Klik op de omcirkelde figuren voor meer details.

 

Specificaties:

Platform diameter: 20 m

Platform hoogte: 4.5 m

 

Dit is een overzicht van het AP3 lanceer en landingsplatform met een onderverdeling in de verschillende onderdelen en mechanismen. Het AP3 lanceer en landingsplatform bestaat uit een vakwerkconstructie, lanceerkatapult, rotatiemechanisme en landingsmechanisme. Het vliegtuig wordt door de katapult tegen de wind in gelanceerd en landt ook weer tegen de wind in. Het lanceerplatform moet daarom mee kunnen draaien met de windrichting. 

De horizontale balk onder het figuur is een indicator voor de voortgang van de bouw van het AP3 lanceer en landingsplatform. Op dit moment hebben we het detailontwerp van het platform afgerond en zijn we in onderhandeling met mogelijke leveranciers.