Nieuws

11 februari 2015

Staatsbosbeheer en Ampyx Power onderzoeken nieuwe windenergietechnologie

11.02.2015 – Staatsbosbeheer en het Haagse bedrijf Ampyx Power gaan samenwerken om op gronden van Staatsbosbeheer groene energie op te wekken met PowerPlanes. De twee organisaties hebben daarover een overeenkomst gesloten. Deze nieuwe windenergietechnologie van Ampyx Power maakt gebruik van een toestel aan een kabel dat een elektriciteitsgenerator op de grond aandrijft. De bedoeling is uiteindelijk dat de techniek wordt ingezet voor commerciële projecten, maar dit wordt voorafgegaan door één of meerdere testprojecten.

Minder ingrijpend voor natuur

Staatsbosbeheer en Ampyx gaan dit jaar op zoek naar geschikte locaties op grondgebied van de natuurorganisatie om deze tests uit te voeren. Een belangrijke overweging voor Staatsbosbeheer om samen te werken met Ampyx Power is de verwachte geringe impact op de omgeving van PowerPlanes in vergelijking met conventionele windmolens. “Staatsbosbeheer wil bijdragen aan de Nederlandse doelstelling om 6.000 MW windenergie op land te plaatsen,” zegt Sylvo Thijsen, directeur van Staatsbosbeheer, “maar inpassing van windmolens is lang niet overal haalbaar. PowerPlanes zijn minder zichtbaar en maken minder lawaai dan gewone windmolens. Bovendien is de installatie van PowerPlanes naar verwachting minder ingrijpend voor de natuur. Daarom beschouwen we PowerPlanes als een veelbelovende technologie en dragen we graag bij aan de verdere ontwikkeling. het eerste onderdeel van de samenwerking is een onderzoek naar de effecten op vogels, vleermuizen en het landschap.”

Lagere kosten

“Deze samenwerking is een belangrijke stap voor ons bedrijf,” meent directeur Wolbert Allaart van Ampyx Power. “Met onze technologie kunnen we windenergie opwekken tegen lagere kosten dan kolencentrales, en Staatsbosbeheer biedt ons de mogelijkheid dat in Nederland te laten zien.” Een demonstratieproject zal in 2016 plaatsvinden, en commerciële PowerPlane-windparken kunnen vanaf eind 2017 worden gebouwd.