Nieuws

10 december 2015

Energeia: Stroomproducerend zweefvliegtuig zoekt het hogerop

Artikel uit Energeia door Frank Straver

10 December 2015

Ampyx Power mag het wat hogerop gaan zoeken. De stroomopwekkende, onbemande  zweefvliegtuigen aan een kabel van Ampyx Power mogen vanaf nu 1.500  voet (ruim 450 meter) de lucht in gaan. Dit heeft het ministerie van
Infrastructuur & Milieu (I&M) bepaald in een nieuwe ontheffing met een  looptijd van een jaar.

Ampyx Power is ontwikkelaar van technologie waarbij onbemande vliegtuigen  elektriciteit maken door een generator aan te drijven via een kabel. De onderneming mocht eerder 1.000 voet (dik 300 meter) de lucht in met een zweefvliegtuig. Het  bedrijf is blij dat het nu verder mag klimmen; voor het opzoeken van de juiste  windomstandigheden en het vergoten van de gevlogen 8-vorm kan de verruiming  nuttig zijn. Ampyx Power is uit op een vaste vluchtroute tussen de 300 en 600  meter.

Door een hoogte van maximaal 1.500 voet op te zoeken, blijft Ampyx Power nu nog onder de grens die geldt voor ‘serieus’ luchtvaartverkeer. De Ampyx-zweefvliegtuigen mogen overigens alleen boven de 100 meter vliegen wanneer het grondzicht vijf kilometer of meer bedraagt,  staat in de ontheffing van I&M. Via de ontheffing, goeddeels een verlenging van een   huidig besluit, heeft Ampyx Power toestemming om de vliegtuigen onbemand te laten opstijgen en te besturen. Ampyx Power is ervoor verantwoordelijk dat de piloot op de grond “altijd direct de koers en hoogte van het lichte onbemande zweefvliegtuig kan wijzigen”.

In de ontheffing ligt ook vast dat het bedrijf uit de buurt moet blijven van mensen en  dingen. I&M bepaalde dat de horizontale afstand tussen het lichte onbemande op afstand bestuurde zweefvliegtuig en mensen, constructies, gebouwen, vaartuigen en  voertuigen, minimaal 150 meter is.   De ontheffing geldt voor de locatie Kraggenburg, waar Ampyx Power al bezig is met pilots. Woordvoerder Willemijn Romijn van Ampyx Power laat deze donderdag bij  navraag weten dat het bedrijf nog altijd in overleg is met Staatsbosbeheer om in Nederland een geschikte locatie te vinden voor het uitvoeren van een grote proef  met de technologie, ook wel bekend als powerplanes die airborn windenergie  produceren. Met Staatsbosbeheer wordt nog gekeken naar mogelijke gevolgen voor flora en fauna en gezocht wordt naar plekken met geschikte brandvoorwaarden. De powerplanes worden volgens Romijn ook als potentieel exportproduct gezien en daarom houdt Ampyx Power ook in bijvoorbeeld Ierland, Canada en Australië de ogen open voor een mogelijke grote vlieglocatie.