Nieuws

28 december 2018

Ampyx Power in Wind Energy Magazine

Wind Energy Magazine, het vakblad voor professionals die zich bezighouden met ontwerp, bouw, plaatsing, onderhoud en exploitatie van windturbines kwam naar ons kantoor in Den Haag voor een interview. Het magazine viel eind december bij de lezer op de mat. Wind Energy Magazine zal ons het komende jaar blijven volgen en verslaglegging doen van de ontwikkelingen bij Ampyx Power.
Lees het artikelĀ hier.