Partners

.

Onze partners

Wij werken nauw samen met onze partners. Zij denken met ons mee en leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze innovatieve technologie.

 

NLR

Ampyx Power werkt nauw samen met het NLR – Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, toonaangevend op het gebied van geautomatiseerde productie van composiet onderdelen voor de luchtvaartindustrie. Belangrijke onderdelen van prototype AP3 zullen worden gemaakt in het geautomatiseerde en met Kansen voor West II subsidie mogelijk gemaakte smart industry fieldlab van het NLR, en de productie en certificering van belangrijke delen van de AP4 (2 MW) worden in nauw overleg met NLR voorbereid.

EASA

Onze prototypes voldoen al sinds 2010 aan de strenge veiligheidseisen uit de burgerluchtvaart en onze operationele standaarden zijn door de Nederlandse luchtvaartautoriteiten goedgekeurd. Onze testlocatie in Kraggenburg in de Noord-Oostpolder is als bijzonder luchtverkeersgebied aangemerkt. Sinds 2014 overlegt Ampyx Power rechtstreeks met de Europese luchtvaartautoriteit, EASA (European Aviation Safety Agency), over de vaststelling van een duidelijke en geschikte certificeringsstandaard voor ons Airborne Wind Energy Systeem. Begin 2016 hebben we het certificeringstraject van ons commerciële product opgestart. Op deze manier houden we bij het detailontwerp van onze producten nu al rekening met de toekomstige eisen van deze certificeringsstandaard.

E.ON

Ampyx Power is in april 2017 een samenwerking aangegaan met E.ON, een groot Europees energiebedrijf. Als onderdeel van de samenwerking verzorgt E.ON de test- en demonstratielocaties voor zowel de AP3 als zijn opvolger de AP4. E.ON neemt de pachtkosten van de locatie, de ontwikkelingskosten, en de kosten van civiele en elektrische infrastructuur van de test- en demonstratielocaties voor haar rekening. Ampyx Power zal op deze locaties het volledige test- en verificatieprogramma, en daarna demonstratie gedurende ongeveer twee jaar van zowel AP3 als de 2 MW opvolger kunnen uitvoeren. E.ON ontwikkelt een locatie in Ierland, in County Mayo. Naast de bovengenoemde test- en demonstratieprojecten, is de demonstratie van Ampyx Power’s Airborne Wind Energy Systemen op zee, alsmede de renovatie van E.ON’s eerste en tweede generatie offshore windparken, voorzien in de samenwerkingsovereenkomst.

.