Partnersoud

We werken samen met wetenschap en industrie

Ampyx Power werkt nauw samen met wetenschappelijke instituten en hardware producenten. Op technologisch terrein hebben we nauwe banden met de twee belangrijkste Nederlandse kennisinstituten op het gebied van luchtvaart. Met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) werkt Ampyx Power samen op het gebied van vliegtuigontwerp en certificering. Met de TU Delft en Universiteit Freiburg participeren we in onderzoeksprojecten en in windtunnelstudies en leiden wij promovendi op. Met Staatsbosbeheer ontwikkelen we een locatie in Nederland waar meerdere Ampyx Power systemen tegelijkertijd getest  kunnen worden.

 

Subsidies

 

Het werk van Ampyx Power wordt ook door de Europese Unie op waarde geschat, die een subsidie van 2,5 miljoen euro verstrekte. Verder ondersteunt de Gemeente Den Haag ons met het programma ‘The Hague Impact Economy’. TKI Wind op Zee verleende subsidie voor een onderzoeksproject voor de toepassing van onze technologie op zee in samenwerking met ECN, Marin en Mocean Offshore.

Baanbrekende technologie

Ampyx Power leidt twee Marie Curie promovendi op. De promovendi zijn beide verbonden aan de universiteit van Freiburg (o.l.v prof. Dr. Moritz Diehl) en maken deel uit van resp. het TEMPO en  AWESCO programma. Het TEMPO programma is een kennisnetwerk dat baanbrekend onderoek doet op het gebied van embedded control technologie in samenwerking met oa. KU Leuven, Imperial College London, Stanford University, Renault en ABB. Giovanni Licitra onderzoekt bij Ampyx Power de optimale vliegroute van onze autonome vliegtuigen wanneer er weinig wind is met als doel zoveel mogelijk energie op te wekken en zo min mogelijk te verbruiken. Het AWESCO kennisnetwerk bestudeert Airborne Wind Energy gerelateerde vraagstukken met partners als de Technical University of Munich, TU Delft, KU Leuven, ETH Zurich, XSens Technologies, Skysails en Enerkite. Jonas Koenemann werkt bij Ampyx Power aan de optimalisatie van het start- en landproces van ons autonome vliegtuig.