Technologie

Van wind tot stroom

Wind is er genoeg maar hoe benut je die op de best mogelijke manier? Ampyx Power ontwikkelt een Airborne Wind Energy systeem met een PowerPlane, een toestel aan een kabel dat wind omzet in elektriciteit.

Ampyx Power systemen beginnen waar conventionele windturbines eindigen. De Powerplane beweegt zich in een groter windvak tot max. 450m hoogte waar een constantere en hardere wind staat.

Lage kosten en weinig impact op de omgeving

Wij ontwikkelen een Airborne Wind Energy technologie op basis van de PowerPlane. Met onze innovatieve technologie kunnen we duurzame energie opwekken, tegen een lage kostprijs en met weinig impact op de omgeving.

Het systeem

1. Een toestel aan een kabel

PowerPlanes vliegen autonoom aan een kabel die verbonden is aan een generator op de grond. Ze bewegen in een 8-vormig patroon op een hoogte tot max. 450 meter. Als het toestel beweegt, trekt het aan de kabel waardoor de generator gaat draaien. Als de kabel geheel is uitgetrokken maakt het toestel automatisch een duikvlucht en wordt de kabel opgerold. Vervolgens beweegt het toestel weer in een 8-vormig patroon en herhaalt het proces zich. Het energieverbruik bij het inrollen van de kabel is een fractie van de energie die geproduceerd wordt tijdens het uitrollen.

De PowerPlanes starten, vliegen en landen zelfstandig vanaf een platform met behulp van een verscheidenheid aan sensoren die de autopilot voorzien van essentiële informatie om de taken veilig uit te voeren.

Ampyx Power heeft de specifieke luchtvaartkennis in huis om autonome vliegtoestellen te bouwen.  Bijvoorbeeld de algoritmen waarmee de automatische piloot is uitgerust. De vele regels software die zijn geschreven om het toestel volledig autonoom te laten vliegen, houden rekening met de veranderingen in de omstandigheden die de tientallen sensoren aangeven. Zo kan in milliseconden worden bijgestuurd en kan het eindeloos zijn 8-vormige patroon vliegen.

2. De generator

De kabel wordt bij het opstijgen van de PowerPlane met grote kracht van een lier afgerold. Deze lier is verbonden aan een generator. De generator dient verder als motor om de kabel tijdens de duikvlucht weer op te rollen.

3. Een land- en lanceerplatform

We ontwikkelen land- en lanceerplatforms waarin de generatoren worden gemonteerd en waarop het toestel start en landt. Deze platforms richten zich automatisch naar de wind zodat het toestel veilig kan opstijgen en landen.  De platforms kunnen zowel on- als offshore-worden gebruikt.

Kosten en baten

"We are set to disrupt the electricity market. In the future our Ampyx Power parks will provide abundant renewable energy at market utility scale, at cost levels below any other method of electricity generation."

Wolbert AllaartDirecteur Ampyx Power

De PowerPlane beweegt zich in een groter windvak tot max. 450 meter waar een constantere en hardere wind staat. De energieopbrengst is daarom hoog, terwijl de materiaalkosten en kosten voor installatie laag zijn. Het prototype met een spanwijdte van 5,5 meter kan, indien geoptimaliseerd, 50 kW en dertig huizen van energie voorzien. De spanwijdte van de commercieel in te zetten PowerPlanes neemt toe tot 30 tot 40 meter. Hiermee kunnen we 2 MW stroom opwekken waarmee we 2.000 huishoudens kunnen voorzien van duurzame energie, waarbij we slechts 10 procent van het materiaal gebruiken van conventionele windturbines met vergelijkbaar vermogen.

Zijwind

Zijwind zorgt ervoor dat ons systeem versnelt. Dit principe is te vergelijken met een waterskiër achter een speedboot. Wanneer een waterskiër recht achter de boot skiet, dan gaat hij even hard als de boot. Wanneer de skiër echter in slalom de rechte voorwaartse beweging breekt, dan neemt de snelheid van de waterskiër toe en haalt hij de boot in. Dit geldt ook voor ons systeem. Wanneer we in een achtvormig patroon vliegen, dan gaat ons toestel sneller dan de wind, wat resulteert in een aanzienlijk hogere energie-opbrengst.

Ampyx Power is klaar
om op te schalen.

Toekomst