Veelgestelde vragen

Wil je meer weten?

De toestellen zijn in de lucht zolang de weersomstandigheden gunstig zijn voor het produceren van energie. Als het niet hard genoeg waait dan landen de vliegtuigen automatisch en blijven ze aan de grond totdat de windcondities weer verbeterd zijn.

Door een combinatie van lage kosten en hoge opbrengsten. We gebruiken weinig materiaal(ons toestel is kleiner dan 1 wiek van een windturbine). En, omdat onze toestellen in een groter windvak bewegen op een hoogte waar de wind harder en constanter is, zet het op een effectieve manier wind om in electriciteit.

Het energieverbruik bij het inrollen van de kabel is een fractie van de energie die geproduceerd wordt tijdens het uitrollen. In Ampyx Power parken is de energie-opbrengst constant omdat onze technologie de individuele systemen op elkaar heeft afgestemd.

De energieopbrengst  per vierkante kilometer Ampyx Power parken zal aanvankelijk gelijk zijn aan 2-2,5 MW windturbine parken. Wanneer we ons systeem gaan synchroniseren, dan kunnen de systemen dichter op elkaar worden geplaatst waardoor we twee keer zoveel energie gaan produceren.

Onze toestellen bewegen zich op een hoogte tot maximaal 450 meter waar de hinder voor de kleinere luchtvaart beperkt is. We werken samen met alle relevante luchtvaartautoriteiten aan de regulering voor het inzetten van toestellen voor AWE (Airborne Wind Energy).

Bij extreme weersomstandigheden zoals orkaankracht wind of als het systeem detecteert dat er een object in het luchtruim verwacht wordt.

Alle hardware die we gebruiken is al beschikbaar. Onze innovatie zit in de ontwikkeling van de  controlesystemen. Dat vergt veel kleinere investeringen dan het ontwikkelen van hardware.

Onze toestellen voldoen aan alle luchtvaartnormen op het gebied van bliksembeveiliging. Een eventuele blikseminslag heeft geen gevolgen voor de veiligheid.

Het ontwerp is zodanig dat het risico op kabelbreuk extreem laag is. Als hij onverhoopt breekt treedt automatisch een beveiligingsmechanisme in werking waardoor het toestel veilig landt. De kabel wordt versneld ingerold.