Veiligheid

Veilig voor mens, dier en milieu

Ampyx Power is zich voortdurend bewust van de veiligheid en de invloed op de omgeving van haar systemen. We hanteren daarbij de hoogste ontwerp- en operationele standaard.

Veilig, betrouwbaar en gecertificeerd

Om onze Ampyx Power technologie succesvol in de markt te zetten, is het van doorslaggevend belang dat we voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. We willen dat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van onze systemen niet alleen van uitstekend niveau is, maar ook meetbaar en controleerbaar zijn. Daarom kiezen we voor certificering van onze organisatie en onze producten op basis van de strenge veiligheidsnormen uit de burgerluchtvaart. Door deze strategische keuze onderscheidt Ampyx Power zich binnen de Airborne Wind Energy sector.

De veiligheidsmaatregelen bestaan onder meer uit:

  • Alle kritische componenten zijn redundant, oftewel bij een storing blijft het toestel functioneren.
  • Het toestel landt automatisch bij onvoorziene omstandigheden zoals kabelbreuk.
  • Bliksembeveiliging.
  • De toestellen vliegen op een hoogte tot maximaal 450 meter waar ook klein vliegverkeer is. Wij maken afspraken met luchtvaartautoriteiten over ons gebruik van het luchtruim.

De toestellen zijn uitgebreid getest en vliegen sinds twee jaar boven ons eigen testterein in de Flevopolder (Kraggenburg).  Sinds 2010 verstrekt de Inspectie Leefomgeving & Transport alle benodigde ontheffingen en vergunningen aan Ampyx Power om de PowerPlane in Nederland te testen. PowerPlanes behoren tot de klasse ‘Remotely Piloted Aircraft Systems’. Hiervoor is Europese regelgeving in ontwikkeling. Die maakt onze activiteiten wettelijk mogelijk.

Invloed op de omgeving

PowerPlanes vliegen op maximaal 450 meter boven het aardoppervlak aan kabels van slechts twee centimeter dik. De kabels zijn gekoppeld aan generatoren die laag boven de grond of boven het water staan. Door deze aspecten is de visuele impact minder dan die van traditionele elektriciteitscentrales of windmolens.

Op onze huidige testlocatie in de Noordoostpolder kunnen we niet uitbreiden. Daarom zijn we op zoek naar een demonstratielocatie in Australië. In Nederland zijn we, samen met Staatsbosbeheer, dat een groot deel van de grond in Nederland beheert, op zoek naar een geschikte plek om te vliegen.

Consultant Altenburg & Wymenga is in opdracht van Staatsbosbeheer en Ampyx Power bezig met een onderzoek naar de verwachte impact van Ampyx Power systemen op flora and fauna.